Rekisteriseloste ja tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy
Kuninkaantie 28a
01740 Vantaa

2.Rekisterin nimi

Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy palveluiden asiakas- ja markkinointitietojen muodostama rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Kuninkaan Lohet Oy:n palvelujen ylläpitoon. Rekisteri muodostuu pääasiassa asiakastiedoist. Rekisterin tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Yrityksen yhteystiedot kuten osoite, asiakas-, matkapuhelin-, puhelin- ja fax-numero Laskutus- ja perintätiedot tiedot kuten tuotteet, palvelut, yritystunnus (yritykset) ja tai henkilötunnus Asiakkaan yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Asiakkuuden ja / tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen) Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan yritykseltä itseltään tai asiakkaan valtuuttamalta yhteistyökumppanilta sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla.

Tietojen luovutus

Kuninkaan Lohet Oy luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen. Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy / Rekisteritiedustelut
Kuninkaantie 28, Vantaa
01740 Vantaa

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla (www.kuninkaanlohet.com) käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.
Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö

  • Kirjoita lisätietoja ja toiveita esim. tilatoive, ajatuksia tarjoiluihin, ohjelmaan jne.
  • Rekisteriseloste ja tietosuoja
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lounaspöytävaraus Viilatehtaan lounaalle